Yapı Ruhsatları

İnşaat ruhsatı almak için gerekli belgeler

 • Ruhsat için dilekçe
 • Tapu fotokopisi
 • İmar durumu
 • Zemin etüt raporu

Projeler

 • Statik
 • Mimari
 • Elektrik
 • Sıhhi Tesisat
 • Kalorifer
 • Isı Yalıtım Projeleri
 • Telefon Tesisatı Projesi
 • (Projeler İlgili Meslek Odalarından onaylı olacaktır)

Fenni Müelliflerin (TUS) Büro Tescil Belgeleri ve Sözleşmeleri

 • İnşaat Mühendisi
 • Mimar
 • Makina Mühendisi
 • Harita Mühendisi
 • Elektrik Mühendisi veya Elektrik Teknikeri

Sığınak komisyon raporu (Toplam inşaat alanı 800 m den fazla olan binalar için istenecektir)

Asansör Projesi (4 den fazla katlı binalardan istenir. Proje Elektrik ve Makine Mühendislerince hazırlanmış olacak.)

İnşaat Defterleri (Mimarlar odasından alınacak)

Ağaç Dikim Ücreti (Ağaç Başına 50 TL)

 • Mükellefin; T.C. Kimlik Numarası ve Belediye Sicil Numarası
 • İnşaat Tanıtım Levhası