Belediyemize Ait Arsa İhaleyle Satılacaktır.

Erzincan Merkez Fatih Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Belediyemize ait 1572 ada, 10 nolu parselinde bulunan 6.916,34  m2 ’lik arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulüne göre ihaleyle satılacaktır.İhale 15.04.2016 tarihinde Cuma günü saat 10,30’da Belediye Encümen   Salonunda yapılacaktır.