Belediye Encümen Üyeleri

Geçit Belediyesi Belediye Encümen Üyeleri
Adı Soyadı Unvanı Görevi
Çağdaş KAHRAMAN Seçilmiş Üye Encümen
Yılmaz AKKAYA Seçilmiş Üye Encümen
Kenan TOSUN Yazı İşleri Müdürü Encümen
Fikriye UZUN Mali Hiz.Müdürü. Encümen